Image result for Jäämeren rata – utopiaa vai realismia?Lappi on autojen valtakuntaa

Lapissa oma auto on käytännöllisesti katsoen välttämättömyys. Pienet asukasmäärät ja pitkät välimatkat ovat johtaneet siihen, että joukkoliikennettä ei ole oikein koskaan kunnolla syntynyt Lappiin. Siinä missä esimerkiksi rata Helsingistä Tampereelle rakennettiin jo 1800-luvulla, ei nykyinen rataverkko Lapissa ylety Kolaria ja Kemijärveä pohjoisemmaksi.

Jäämeren rata osana globaalia kuljetusväylää

Siinä missä aiemmin Lapin rautatiehankkeiden ykkösenä oli radan rakentaminen Soklin kaivokselle joko Kemijärveltä tai Kelloselältä, nyt puuhataan rataa Jäämerelle. Hankkeen puuhamiesten näkemyksissä Jäämeren rata on osa globaalia reittiä, jossa Aasiasta saapuu laivoja Pohjois-Norjan satamiin, josta tavara kulkee eteenpäin Suomen kautta kohti Keski-Eurooppaa. Tähän kuvioon on sopinut myös Helsingin ja Tallinnan välinen tunnelihanke, joka täydentäisi reitin Jäämereltä Suomen, Baltian ja Puolan kautta Saksaan. Uusien, monikansallisten kuljetusväylien suunnittelu alkoi Kiinan One Belt, One Road -hankkeesta, ja Eurooppa haluaa vastata tähän.

Mahdolliset linjausvaihtoehdot

Liikennevirasto on selvittänyt ainakin viittä eri linjausvaihtoehtoa Jäämeren radalle. Ensimmäinen näistä on Torniosta luoteeseen päin suuntautuva rata Ruotsin läpi Norjan Narvikiin. Toinen vaihtoehto suuntautuu Kolarista Narvikiin, jolloin rata menee lyhyemmän matkan kohti länttä. Kolmas vaihtoehto on radan suuntaaminen Kolarista Narvikia pohjoisempana sijaitsevaan Tromssaan. Neljäs vaihtoehto puolestaan on radan rakentaminen Rovaniemestä Kirkkoniemeen ja viides Kemijärveltä Murmanskiin.

Näistä ratavaihtoehdoista “alkukarsinnan” selvitti Suomen kannalta kallein vaihtoehto, rata Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Tämän reitin etuna on liikenneministeriön mukaan Suomen logistisen aseman ja Lapin saavutettavuuden paraneminen. Ministeriön mukaan radan hinta on 2,9 miljardia euroa, josta reilut kaksi miljardia Suomessa. Arvioiden mukaan rata voisi avautua liikenteelle vuonna 2030, jolloin sillä kuljetettaisiin esimerkiksi mineraaleja, kalaa sekä metsäteollisuuden tuotteita.

Monta kysymystä ilmassa

Tanskalainen, viime aikoina paljon Suomessa laajentunut konsulttiyhtiö Ramboll selvitti Jäämeren radan kannattavuutta. Selvitysten perusteella rata on lyhyesti ja yksinkertaisesti kannattamaton nykytiedon valossa. Rataa suunnitellaan käytettävän Koillisväylää kulkevien laivojen lastin kuljettamisessa Keski-Eurooppaan ja sieltä Jäämeren satamiin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta taloudelliselta, vaan edullisempaa olisi viedä tavarat suoraan Keski-Euroopan tiheästi asuttujen alueiden lähellä oleviin satamiin. Ratahankkeella on myös monenlaisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, porotaloudelle ja saamelaisille. Niinpä Jäämeren radalla saattaa olla ylivoimainen vuori kiivettävänä.