Monikaan ala ei ole kehittynyt Suomessa niin paljon kuin tuulienergiateollisuus. Viime Image result for Wikipedian mukaan tavoitteenavuonna maassamme tuotettiin 4,8 TWh sähköä tuulivoimalla, mikä vastaa 5,6 prosenttia koko maamme sähkönkulutuksesta. Vuonna 2013 julkistetussa ilmasto- ja energiastrategiassa on Wikipedian mukaan tavoitteena, että vuonna 2025 tuulivoimalla tuotettaisiin 9 TWh, joten tähän tavoitteeseen on vielä matkaa.

Lappi kiinnostaa tuulivoimayhtiöitä

Lapin tuulivoimakaavailuissa on vahvasti mukana suomalaisyhtiö Smart Windpower. Se suunnittelee Lappiin sadan tuulivoimalan rakentamista. Nämä voimalat rakentuisivat Ylitorniolle, Rovaniemelle ja Pelloon. 700 miljoonan euron hintainen hanke olisi millä tahansa mittarilla tarkasteltuna eräs suurimmista energiateollisuuden hankkeista maassamme.

Aiemmin energiayhtiö St1 on aukaissut pelin Lapin tuulivoiman suhteen – tosin Norjan puolella. Se on suunnitellut rakentavansa 800 megawatin tuulipuiston Utsjoen pohjoispuolelle.

Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus Lappiin on ymmärrettävää. Aiemmin siteerattu Wikipedian artikkeli kertoo, että Lapin tunturialueiden teoreettinen tuulivoimapotentiaali on jopa 14 TWh. Harvaan asutulla erämaa-alueella projektit todennäköisesti etenevät nopeammin, sillä tuulivoimalat on Lapissa helppo sijoittaa siten, etteivät ne ole kenenkään naapurissa.

Onko ajatus tuulesta temmattu?

Monelle tulee tuulivoimasta mieleen niiden tukeminen. Vaikka vanhat hankkeet ovatkin tulleet hyvin kalliiksi veronmaksajille, eivät nämä ongelmat koske välttämättä uusia voimaloita. Esimerkiksi St1:n ja S-ryhmän omistama TuuliWatti aloitti uuden projektin Iissä – ilman valtion tukea. Tuulivoiman voimakas rakentaminen muun muassa Saksassa, Tanskassa ja Kiinassa on parantanut valmistustekniikkaa niin paljon, että modernit tuulivoimahankkeet eivät välttämättä tarvitse valtion tukea.

Pahin tuulivoiman kompastuskivi lienee säätövoiman tarve. Tuulivoiman tuotanto nimittäin vaihtelee sääolosuhteiden mukaan: joskus sähköä syntyy hyvin paljon, joskus vähemmän. Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, miten sähköverkko kestää tulevaisuudessa, mikäli tuulivoimaa lisätään, joten huoli sähkön riittävyydestä on aiheellinen. Tulevina vuosina energian varastointi, tuulivoiman tuotannon tasaisuus ja kysyntäjoustot saattavat parantua niin paljon, että ongelmilta vältytään, mutta luultavasti tuulituotantoa joudutaan paikkaamaan sähkön tuonnilla ja jopa fossiilisilla polttoaineilla.

Miten käy Lapin tunturimaisemien ja ympäristön?

Tuulivoimaloiden tornit jakavat ihmisten mielipiteet. Osa pitää niitä komeina ihmisen voimannäytteinä, mutta monen mielestä ne rikkovat kauniin luonnonmaiseman. Siksi tuulivoiman rakentamisesta huolimatta täytyisikin säilyttää tärkeimmät Suomen luonnon aarteet koskemattomina. Parhaimmassa tapauksessa Lapin tuulihankkeet voivat olla valtavan positiivinen piristysruiske koko maan taloudelle, mutta niihin sisältyy uhkia.