Yle.fi uutisoi 24. kesäkuuta 2018 suomalaisen mökkeilyn olevan erityislaatuista. Kerromme tässä artikkelissa, miten tämä mökkeilyn erityislaatuisuus näkyy ja miten jokamiehenoikeudet ovat vaikuttaneet suomalaisten mökkeilyintoon.

Jokamiehenoikeudet antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta nauttimiseen

Suomalaiset jokamiehenoikeudet antavat jokaiselle suomalaiselle ja Suomessa liikkuvalle mahdollisuuden luonnonrauhasta nauttimiselle. Suomen luonnossa saa liikkua melko vapaasti, mikä onkin eräs niistä syistä, joiden ansiosta maassamme suositaan mökkeilyä ja ollaan ahkeraa mökkikansaa. Moni suomalainen kokee, että lomalla on päästävä mökille ja puhutaan jopa metsän- ja luonnonkaipuusta.

Image result for Paljonko Suomessa on kesämökkejä?Paljonko Suomessa on kesämökkejä?

Suomessa on runsaasti kesämökkejä – kaikkiaan niitä on yli 0,5 miljoonaa. Aktiivisia mökkien käyttäjiä Suomen mökeiltä löytyy noin 2,4 miljoonan mökkeilijän verran. Mökkeilijä viettää keskimäärin vuodessa 79 vuorokautta mökillä. Pienessä Suomessa edellä kerrottuja lukuja voidaan pitää korkeina.

Mökkeilyä voidaan pitää tärkeänä osana maamme kulttuuria

Suomalaista mökkeilijää eivät erilaiset säätilat pelota, vaan suomalainen mökkeilee niin sadesäällä kuin auringon paistaessakin. Mökkeilyn voidaankin sanoa olevan tärkeä osa kotimaamme kulttuuria ja se myös näkyy suomalaisten kuvastoissa sekä heidän puheissaan. Vapaa-ajanviettotavoista mökkeily on yksi suosituimmista.

Millaisia erityispiirteitä liittyy suomalaiseen mökkeilykulttuuriin?

On todettu, että mökkeilykulttuurimme on aivan erityislaatuista. Luontosuhteen mainitaan olevan erityisen tärkeä suomalaisille. Maamme luonto runsaine järvineen ja merenrantoineen sekä puhtaine metsineen tarjoaa optimaaliset olosuhteet laajamittaiselle mökkeilylle.

Nykyisin mökkeilyn ei enää Suomessakaan tarvitse tarkoittaa alkeelliseen pikkumökkiin eristäytymistä, vaan nykyisin monista mökeistä löytyy jo hyvä varustelutaso. Tämä on osaltaan lisännyt mökkeilyn suosiota sekä luonnon arvostuksen kohoamista. Mökit nähdään nyt paikkoina, joissa voi virkistäytyä ja hankkia elämyksiä. Ne tarjoavat oivalliset puitteet rauhoittumiseen. Arki on nykyisin monella perin hektistä ja pieni rauhoittumistauko tekeekin hyvää. Moni suomalainen elää nykyisin kaupungissa, mutta kaipaa vastapainoksi yhteyttä luontoon.

Eräs suomalaisen mökkeilykulttuurin erityispiirre on se, että yhä useampi suomalainen mökkeilijä suosii vuokramökkiä sen helppouden takia. Vuokramökkiä ei tarvitse remontoida tai ylläpitää, vaan siellä voi nauttia rennosta päiväohjelmasta. Laiskottelu, saunominen, syöminen ja uiminen koetaan nykyisin usein mielekkäämmäksi kuin omalla mökillä erilaisten askareiden parissa työskentely. Suomalaisesta kulttuurista ei oikein voida edes puhua puhumatta myös suomalaisesta mökkeilykulttuurista.